Badning med heste er ikke tilladt i Schoubye Sø (også kaldet Den Kunstige Sø)

Det giver næringsstoftilførsel til det sårbare vandmiljø, det sviner stranden og vandet til med hestemøg og giver i det hele taget konflikt med badegæster og besøgende omkring søen.

Silkeborg Kommune overvåger både naturtilstand og badevandskvalitet i søen. Herfra er der stor bekymring for den tiltagende forurening og der har været drøftelser imellem Naturstyrelsen og Kommunen om, at det vil kunne blive nødvendigt af spærre dele af Hårup Sande af for ridning generelt, hvis ikke det lykkedes at forhindre rytteres brug af søen til hestebadning. Det skulle vi meget gerne komme i forkøbet.

Henvendelsen her er et led i bestræbelserne på at forebygge en gentagelse af tidligere års benyttelse af søen til hestebadning. I må meget gerne hjælpe med at sprede budskabet – både fra mund til mund og ved opslag i klubblade og på hjemmesider så de ryttere, der kommer til udefra også kender reglerne.

Tak for hjælpen og god sommer!

Med venlig hilsen

Christian Lylloff Qvortrup
Skovfoged
Søhøjlandet
Dir tlf.: (+45) 72 54 39 39
Mobil:   (+45) 40 28 05 68
chq@nst.dk