Husk Gantis generalforsamling d. 4. februar 2019

Indkaldelse til Ganti’s ordinære generalforsamling 2019

Dato: mandag d. 4. februar 2019 kl. 19.00
Mødested: Juulsøgaarden, Lavenvej 22, 8600 Silkeborg

Du indkaldes hermed til Ganti’s ordinære generalforsamling 2019. Ganti håber på et talstærkt fremmøde, således at den nye bestyrelse kan høre medlemmernes ønsker og mening om fremtiden i Ganti. Hvad forventer i, at Islandshesteklubben Ganti skal kunne tilbyde sine medlemmer i 2019?

Bespisning
Ganti er traditionen tro, vært med lækkert smørrebrød, øl, vand, kaffe og the. I møder op med gode idéer, tilbud om et par hjælpende hænder her og der. Sammen lægger vi fremtidsplaner for Ganti, og laver en rigtig hyggelig hesteaften ud af det.

Aflysning pga. vejrlig
Såfremt den ordinære generalforsamling bliver aflyst pga. vejr, afholdes den i stedet mandag d. 18. februar 2019 kl. 19.00 på Juulsøgaarden, Lavenvej 22, 8600 Silkeborg

Forslag
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 4. januar 2019. Forslag sendes til formand@ganti-klubben.dk

Stemmeret
Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem de sidste 3 måneder før den ordinære generalforsamling dvs. siden d. 4. november 2018 og som er fyldt 14 år, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Valgbar
Valgbar til bestyrelsen er medlemmer af klubben, der er fyldt 18 år. Desuden kan der vælges et 6. medlem til bestyrelsen, som er under 18 år. Dette medlem kan ikke tegne klubben, og kan ikke besætte kasserer- eller formandsposten.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag
6. Valg af formand på lige år – ej aktuelt.
7. Valg af kasserer på ulige år – aktuelt, vælges for 2 år.
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem på ulige år – aktuelt, vælges for 2 år.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – vælges for 1 år.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorer suppleant. Revisorer vælges for 1 år.
11. Eventuelt. Herunder tilkendegivelse af indmeldelse i de forskellige udvalg i klubben.

Den nuværende bestyrelse ser således ud:
Formand: Line Bramsen (ej på valg)
Næstformand: Lisa la Cour Juliusson (på valg)
Kasserer: Julie Schjødtz Hansen (på valg)
Bestyrelsesmedlem: Jette Siiger (ej på valg)
Bestyrelsesmedlem: Maria Johannesdottir (ej på valg)
Suppleant: Maria Clausen (på valg)
Suppleant: Malene Hansen (på valg)
Revisorer 1. Bjarne Nielsen (på valg)
Revisorer 2: Christina Falk Barner (på valg)
Revisorer suppleant: Mogens Bang (på valg)

I år er følgende poster på valg.
– En 2-årig bestyrelsespost på valg
– En 1-årig suppleantpost på valg
– En 1-årig suppleantpost på valg
– To 1-årig revisorer poster på valg
– En 1-årig revisorer suppleantpost på valg.

Det ville glæde den samlede bestyrelse, hvis nye kræfter kunne tænke sig, at indtræde i et helt igennem
unikt bestyrelsesarbejde, hvor der er fokus på at skabe noget godt for vores klub i hyggelige og gode
rammer.
Har du lyst til at høre mere om, hvordan det er at være med i Gantis bestyrelse, er du mere end velkommen til at kontakte Lisa la Cour på 26354008 for en uforpligtigende snak.

Vi glæde os til at tilbringe en hyggelig aften på Juulsøgaarden med jer alle!
På vegne af Gantis samlede bestyrelse

Ingen Svar til "Husk Gantis generalforsamling d. 4. februar 2019"


    Har du noget på hjertet?

    Nogen html er OK