Indkaldelse til Ganti’s ordinære generalforsamling 2020

Dato: mandag d. 3. februar 2020 kl. 19.00
Mødested: Juulsøgaarden, Lavenvej 22, 8600 Silkeborg

Du indkaldes hermed til Ganti’s ordinære generalforsamling 2019. Ganti håber på et talstærkt fremmøde, så bestyrelsen kan høre medlemmernes ønsker og mening om fremtiden i Ganti. Hvad forventer i, at Islandshesteklubben Ganti skal kunne tilbyde sine medlemmer i 2020?

Bespisning
Ganti er traditionen tro, vært med lækkert smørrebrød, øl, vand, kaffe og the. I møder op med gode idéer, tilbud om et par hjælpende hænder her og der. Sammen lægger vi fremtidsplaner for Ganti, og laver en rigtig hyggelig hesteaften ud af det.

Aflysning pga. vejrlig
Såfremt den ordinære generalforsamling bliver aflyst pga. vejr, afholdes den i stedet mandag d. 17. februar 2019 kl. 19.00 på Juulsøgaarden, Lavenvej 22, 8600 Silkeborg

Forslag
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 4. januar 2020. Forslag sendes til formand@ganti-klubben.dk

Stemmeret
Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem de sidste 3 måneder før den ordinære generalforsamling dvs. siden d. 3. november 2019 og som er fyldt 14 år, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Valgbar
Valgbar til bestyrelsen er medlemmer af klubben, der er fyldt 18 år. Desuden kan der vælges et 6. medlem til bestyrelsen, som er under 18 år. Dette medlem kan ikke tegne klubben, og kan ikke besætte kasserer- eller formandsposten.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag
6. Valg af formand på lige år – aktuelt, vælges for 2 år.
7. Valg af kasserer på ulige år – ej aktuelt.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – aktuelt, vælges for 2 år.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – vælges for 1 år.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorer suppleant. Revisorer vælges for 1 år.
11. Eventuelt. Herunder tilkendegivelse af indmeldelse i de forskellige udvalg i klubben.

Den nuværende bestyrelse ser således ud:
Formand: Malene Hansen (på valg)
Kasserer: Julie Schjødtz Hansen (ej på valg)
Sekretær: Jette Siiger (på valg)
Bestyrelsesmedlem: Maria Johannesdottir (ej på valg)
Bestyrelsesmedlem: Iben Louise Birkkjær (ej på valg)
Suppleant: Rebekka Rye Petersen (på valg)
Revisorer 1. Maria Clausen (på valg)
Revisorer 2: Christina Arnfalk (på valg)
Revisorer suppleant: Mogens Bang (på valg)

I år er følgende poster på valg.
– En 2-årig bestyrelsespost på valg
– En 2-årig bestyrelsespost på valg
– En 2-årig bestyrelsespost på valg
– En 1-årig suppleantpost på valg
– En 1-årig suppleantpost på valg
– En 1-årig revisor post på valg
– En 1-årig revisor post på valg
– En 1-årig revisor suppleantpost på valg.

Vi glæde os til at tilbringe en hyggelig aften på Juulsøgaarden med jer alle!
På vegne af Gantis samlede bestyrelse

Ingen Svar til "Indkaldelse til Ganti’s ordinære generalforsamling 2020"


    Har du noget på hjertet?

    Nogen html er OK