Indkaldelse til Gantis`s ordinære generalforsamling 2021

Dato: mandag d. 12. april 2021 kl. 19.00
Mødested: Juulsøgaarden, Lavenvej 22, 8600 Silkeborg

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag
6. Valg af formand på lige år – ikke aktuelt, vælges for 2 år.
7. Valg af kasserer på ulige år – aktuelt.
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem – aktuelt, vælges for 2 år.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – vælges for 1 år.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorer suppleant. Revisorer vælges for 1 år.
11. Eventuelt.

Forslag
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d.22. marts 2021. Forslag sendes til formand@ganti-klubben.dk

Stemmeret
Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem de sidste 3 måneder før den ordinære generalforsamling dvs. siden d. 12. januar 2021 og som er fyldt 14 år, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Den nuværende bestyrelse ser således ud:
Formand: Anders K Hansen
Kasserer: Julie Schjødtz Hansen (på valg)
Bestyrelsesmedlem: Iben-Louise Birkkjær
Bestyrelsesmedlem: Maria Johannesdottir
Bestyrelsesmedlem: Malene K Hansen (på valg)
Suppleant: Maria Sund (på valg) Suppleant: Louise Maire Møller (på valg)
Revisorer 1. Maria Clausen (på valg)
Revisorer 2: Christina Arnfalk (på valg)
Revisorer suppleant: Mogens Bang (på valg)

Bespisning
Ganti er traditionen tro, vært med lækkert smørrebrød, øl, vand, kaffe og the. I møder op med gode idéer, tilbud om et par hjælpende hænder her og der. Sammen lægger vi fremtidsplaner for Ganti, og laver en rigtig hyggelig hesteaften ud af det.

Vi glæde os til at tilbringe en hyggelig aften på Juulsøgaarden med jer alle!
På vegne af Gantis samlede bestyrelse

Ingen Svar til "Indkaldelse til Gantis`s ordinære generalforsamling 2021"