VIGTIG!!! Indkaldelse til Ganti’s generalforsamling

Indkaldelse til Ganti’s ordinære generalforsamling 2017
Mandag d. 06. Februar 2017 kl. 18.00
Afholdes i Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg i lokale A (ovenpå)

Ganti håber på et talstærkt fremmøde, så den nye bestyrelse kan høre medlemmernes ønsker og forventninger til Ganti det næste år. Hvad forventer medlemmerne, at Ganti skal kunne tilbyde i 2017?
Vi er vært med lækkert smørrebrød fra Thormann’s, øl, vand, kaffe, the og lidt sødt. I møder op med gode idéer, tilbud om et par hjælpende hænder her og der. Sammen lægger vi fremtidsplaner, og laver en rigtig hyggelig hesteaften ud af det.
Vi glæder os til at se nye kræfter og høre jeres idéer for Ganti.
Stemmeret har alle medlemmer, som har været medlem de sidste 3 måneder før generalforsamlingen.
Valgbar til bestyrelsen er medlemmer af klubben, der er fyldt 18 år. Desuden kan der vælges et 6. medlem til bestyrelsen, som er under 18 år. Dette medlem kan ikke tegne klubben, og kan ikke besætte kasserer- eller formandsposten.
Hvis generalforsamlingen bliver aflyst d. 06.02.17 pga. dårlig vejr, afholdes den i stedet for mandag d. 20.02.17 samme tid og samme sted.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen beretning for det forløbende år ved Formand Lisa Júlíusson
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse af generalforsamling.
4. Fremlæggelse af budget for 2017 til godkendelse fra generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent for 2018
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
7. Valg af kasserer på ulige år.
• Niels Blirup – afgået i utide. Fungerende kasserer, suppleant Maria Johannesdottir
• På valg
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlem, 1 i ulige år samt evt. junior bestyr.medlem.
• Næstformand Christina Arnfalk
• Evt. nyt junior best. Medlem.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for et år.
• 1. suppleant Maria Johannesdottir
• På valg – genopstiller
• 2. suppleant Sanne Lyngdal
• På valg – genopstiller
10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Revisorer vælges for et år
11. Eventuelt
Den nuværende bestyrelse ser således ud
Formand: Lisa la Cour Júlíusson – ikke på valg.
Næstformand: Christina Arnfalk – på valg.
Kasserer: Suppleant Maria Johannesdottir – på valg
Sekretær: Jette Siiger – ikke på valg
Best. Medlem: Rune Arnfalk – ikke på valg.
Junior best. Medlem: Ikke besat
1. suppleant: Maria Johannesdottir – på valg – genopstiller
2. suppleant: Sanne Lyngdal – på valg – genopstiller.
Nuværende revisorere: Bjarne Nielsen og Randi Warncke Nissen
Revisor suppleant: Mogens Nielsen

Vi glæder os til at se jer

Bedste hilsner
Gantis bestyrelsen.

Ingen Svar til "VIGTIG!!! Indkaldelse til Ganti's generalforsamling"


    Har du noget på hjertet?

    Nogen html er OK